Je to dobre
Apokalypsa - Nový začátek
 Pravidla


1. Všechny předměty ve hře jsou herní!!! Veškeré vybavení a předměty ve hře jsou herní a proto mohou být zcizeny a využívány někým jiným. Také se nedá vyloučit možnost poškození či zničení vašeho vybavení a proto doporučujeme přivézt si pouze věci, které jste ochotni postrádat. Veškeré vaše neherní vybavení bude uloženo mimo herní plochu a bez vážného důvodu nebude možné ho nijak využívat. Organizátoři neručí za žádné vámi přivezené předměty, vybavení či oblečení!!!

2. Jídlo bude do hry dodáno organizátory a není povolené žádné jídlo dovezené samotnými hráči. Jídlo bude možné nalézt v herním prostoru či herně koupit. Každý hráč bude moci sbírat veškeré nalezené ovoce a zeleninu (na vlastní nebezpečí) či ulovit herní zvíře (viz pravidlo o lovu). Pokud si nejste jisti, jestli je vámi sebrané ovoce či zelenina jedlá, zeptejte se někoho z ostatních hráčů. Organizátoři nezodpovídají za žádné vámi sebrané jídlo. Pití doporučujeme přivézt vlastní.

3. Ve hře je možno lovit herní zvěř. Zvěř je znázorněna nafouknutými igelitovými pytli různých velikostí s namalovaným obrázkem zvířete a jeho jménem. Po zabití zvířete je možnost jeho prodeje, nebo jeho „vyvržení“, kdy hráč igelitový pytel rozřízne a uvnitř může najít buď něco k jídlu, nebo nějaké užitečné suroviny vhodné k prodeji či k dalšímu zpracování. Dále je možné najít něco k jídlu například v doupěti těchto zvířat. Zvíře je však nutné nejdříve ulovit. Lov spočívá v zasažení zvířete zbraní (šíp, oštěp, střela, apod.) na vzdálenost delší než 5 metrů (ovšem pro zpříjemnění hry doporučujeme lovit z co největší vzdálenosti). Pokud zvíře nebylo zasaženo a hráč nemá jinou zbraň, může si pro svou zbraň dojít, avšak následně nesmí na dané zvíře znovu zaútočit minimálně po dobu 10-ti minut. Po zabití zvířete prosíme o sbalení igelitového pytle a jeho odnesení na některé ze sběrných míst.

4. V prostoru bude několik sběrných míst, což budou pravděpodobně igelitové pytle na odpadky. Prosíme hráče, aby veškeré odpadky, igelity z ulovených zvířat či nepotřebné suroviny házeli do těchto pytlů.

5. Hraje se na reál (reálné spoutávání, útěk, používání zbraně soupeře, ...), dokud hráč neřekne „Rudé stop!“. V té chvíli se hráč zavazuje, že se nebude pokoušet o odpor jakéhokoli druhu (např. I přes špatně svázané ruce neuteče – postava je totiž spoutána perfektně). Pravidlo může zkvalitnit hru, kterou obohatí o velmi reálnou atmosférou, avšak dává možnost lidem, kteří nechtějí dělat určité věci, možnost ukončit se ctí scénu.

6. Veškeré nejasnosti se nejprve pokuste vyřešit sami. Heslem „Stop“ se zastavuje hra, všichni setrvají nehybně na svých místech, dokud se problém nevyřeší, a pak ten, kdo hru zastavil, zavelí „Pokračujem!“ a začíná se opět hrát. Něčeho takového se však snažte vyvarovat a hru zastavte pouze při závažném problému či ohrožení zdraví nebo života hráčů. Zneužití hesla "Stop" je závažné porušení pravidel! Při větších problémech volejte organizátory.

7. Do hry je nutné mít ochranné tvrzené brýle (dostatečná ochrana zraku – NUTNÁ) a vhodný kostým. Dále doporučujeme mobil (používat pouze při reálném nebezpečí či zranění) a něco na spaní s pokud možno odpovídající vizáží (i na spacák se například dají nalepit záplaty, které se po hře budou moci sundat a můžete si sebou například vzít nějakou celtu, kus hadru či pytel, do kterého spacák umístíte, aby vypadal značně poničeně). Dále je možné vzít si s sebou léky, hygienické potřeby, apod. Nic jiného (až na drobné výjimky, domluvené s organizátory dle charakterů a povolání postav) nebude do hry povoleno, takže si zbytečně nevozte jídlo, stany, vařiče a podobné nepotřebné záležitosti, protože vám je stejně pravděpodobně nepovolíme!!! Jídlo a se bude převážně nakupovat ze startovného.

8. Bojovat lze pouze schválenými zbraněmi, což mohou být jak chladné zbraně (nože, boxery, mačety, trubky, baseballky, atd.), tak airsoftové zbraně. Chladné zbraně musejí být měkčené. V případě dotazu kontaktujte organizátory. Na této akci nevyžadujeme zbraně dle přesných rozměrů, avšak závisí na úvaze hráče (a schválení organizátorů). Každý hráč by se měl pořádně zamyslet nad tím, jakou zbraň by mohla jeho postava pravděpodobně používat a jaká zbraň by mohla být v postapokalyptickém světě k sehnání a podle toho se zařídit.

9. Hraje se na „reál“, takže účinky zásahů hrajte s následky, jaké by mělo skutečné zranění. (při zásahu do ruky postavu ruka bolí a nemůže ji používat). Při slabším zásahu do trupu je postava zraněna a při silnějším zásahu postava umírá. O rozsahu zranění rozhoduje zasažený.
Léčit se můžete pomocí obvazu, lékárničky, či u lékaře. Délka léčení je pak závislá na rozsahu zranění. Pokud je hráč zabit, odejde na kraj herního prostoru, pozmění kostým a vytvoří si novou postavu, se kterou se vrátí do hry. Při „posmrtném“ přesunu si hráč dá ruce za hlavu a naznačí, že nehraje tak, aby nenarušil průběh hry. Zároveň se také pokud možno co nejvíce vyhne místům, kde probíhá herní jednání a boj.

10. Vyslýchání se provádí stejně jako přesvědčování, avšak je nutné ho řádně zahrát a používat rozum. PŘI VYSLÝCHÁNÍ JE NUTNÝ ŘÁDNÝ ROLEPLAYNG!!! Většina postav se bude snažit za každou cenu přežít, a proto po dostatečném nátlaku obvykle začne mluvit. Za nátlak se dá pokládat jak mlácení a mučení, tak obyčejné přesvědčování.

11. Při porušení pravidel je uděleno napomenutí, při druhém porušení pravidel je hráč vyloučen ze hry (obojí závisí na prohřešku a úvaze organizátorů). Napomenutí můžete získat za záměrnou střelbu a útoky na nezásahové plochy (čímž není myšlena dlaň, ale např. hlava), brutalitu, nevhodné chování, apod. Při vyloučení ze hry nemá hráč nárok na vrácení herního poplatku.


Prostředí

a) Místa zamořená radiací jsou značena znakem radioaktivity.

b) Místa zamořená jedovatými látkami a plyny jsou značena lebkou se zkříženými kostmi.


Jakmile hráč zahlédne cedulku s některým z výše uvedených znaků a je k ní blíže, než 5 metrů, vstoupil do kontaminované oblasti. Pokud postava do 5 sekund od spatření znaku neopustí kontaminovanou oblast, umírá. Po opuštění kontaminované oblasti je postava otrávena, a pokud do cca 30 minut nezíská vhodný lék (antiradiační přípravek, detoxikační tablety,…), postava umírá. Postava umírá také v momentě, kdy je již otrávena a opět vstoupí do nějaké kontaminované oblasti.