Je to dobre
Apokalypsa - Nový začátek
 Mutanti jak je neznáte

autor: dr. Alexandr Mrkvička

Kapitola první – rozdělení mutantů

Jak ví snad každý, mutanti jsou běžnou součástí našeho života. Někteří z nás se s nimi setkávají, jiní jen vědí, že mutanti žijí kdesi za hradbami, avšak každý ví, že existují a že nemálo ovlivňují naše životy.

Mutanti začali vznikat v době Temna, v době po apokalypse, jenž zasáhla náš svět. Jak přesně mutanti vznikají je dodnes záhadou, avšak odborníci přes mutanty dali dohromady několik teorií.

1. Mutanti jsou lidé, kteří byli vystaveni intenzivní radiaci a to během krátké doby změnilo jejich zjev i mysl.

2. Mutanti vznikali postupně z obyčejných lidí a zvířat a to díky mírné radiaci, jíž byli vystaveni.

3. Mutanti vznikli díky použití jakési předapokalyptické technologie zvané „biologická zbraň“, která byla aktivována během apokalypsy.

4. Mutanti jsou zástupci mimozemské fauny, kteří se na Zemi dostali při invazi, jenž způsobila apokalypsu.


V tomto pojednání se však nebudu zabývat teoriemi o vzniku, avšak zaměřím se na rozdělení a popis jednotlivých druhů mutantů.

Mutanti byli po rozsáhlých studiích rozděleni na několik druhů:

1. Skrytí mutanti – tento druh mutantů je nejrozšířenější a vy se s nimi setkáváte nejčastěji, i když o tom nevíte. Jedná se totiž o lidi, kteří na sobě nesou známky menší mutace. Tato mutace nemusí být vždy viditelná. Může se například projevit jiným uspořádáním orgánů v těle či drobnými neobvyklými změnami stavby těla. Tato drobná mutace se však nijak výrazně neprojevuje na stavu mysli a na inteligenci pozměněných jedinců, tudíž mnoho z těchto mutantů ani neví, že jsou mutací postiženi.

2. Pololidští mutanti – tito mutanti žijí převážně ve východních městských státech. Jsou to lidé s výraznou mutací (např. Mají klepeto místo ruky, více rukou či nohou, apod.), kteří si však zachovali lidský rozum. Díky tomu žijí ve městech, kde je lidé přijali mezi sebe. Tito mutanti velmi dobře zastávají posty stráží, válečníků či manuálních pracovníků.

3. Supermutanti – existence tohoto druhu mutantů není zatím řádně dokázána, avšak mnoho přesvědčivých argumentů a důkazů jejich existenci nasvědčuje. Supermutanti jsou totiž mutanti s různými stupni tělesné mutace, kteří však zároveň získali téměř „nadpřirozené“ schopnosti. Tito mutanti údajně například disponují neúměrnou silou k jejich tělu či neuvěřitelně vyvynutou mentální silou, díky níž prý dokáží komunikovat pomocí telepatie či dokáží pomocí své mysli ovládat jiné bytosti. Někteří lidé dokonce tvrdí, že jakýsi supermutant dokázal pomocí své mysli vytvářet dokonalé iluze a mást tak své okolí.

4. Divocí mutanti – to jsou mutanti, jenž žijí volně v pustině. Právě tyto bytosti si většina z vás pod pojmem mutant představuje. Divoké mutanty postihl vysoký stupeň jak tělesné, tak duševní mutace a proto se chovají spíše jako zabijácká zvířata. Divocí mutanti se většinou sdružují do tlup, které vedou buď pololidští mutanti nebo supermutanti. U divokých mutantů je naprosto běžnou věcí kanibalismus a proto tlupy mutantů bojují jak mezi sebou, tak proti komukoliv jinému, aby se nasytily. Naštěstí obvykle nevznikají mutantí tlupy o více jak deseti členech a proto se lidé nemusí z jejich strany obávat nějakého propracovaného rozsáhlého útoku. Některé tlupy žijí spíše kočovným životem, avšak jiné si zakládají doupata a okolí berou jako své lovecké teritorium. Divocí mutanti obvykle nemají strach ze smrti a proto jsou při boji nebezpečnými protivníky. Rozhodně se neotáčejte k mutantovi zády, dokud nevíte jistě, že je mrtvý.